Neveľká miestnost sa plnila prachom.
Lietal všade možne.
Pri malom a jedinom okne v miestnosti sa ho s lahkosťou zmocňoval prievan,
jemne ho podvihoval a posielal do nekonečného priestoru za oknom.
Prach bol v tomto smere veľmi konzervatívny.
Totiž, akákoľvek iná hmota, aj nepatrne väčšia ako on, by tento priestor za nekonečný v svojej múdrosti zrejme nepovažovala.(hlupáci)
Tí, sami seba považaujúci za najmudrejších, nazývali tento priestor ostrovom, známym v ich reči aj ako Scara Brae.


Hlavným producentom prachu, respektíve jeho zobúdzačom, bola v našom príbehu osoba, ktorú by v nom vďaka výberu farby oblečenia a nevyberanej farby pleti bolo v ňom len ťažko vidieť.
Nepozornejší pozorovateľ by si ju snáď ani nevšimol.
Osôbka robila to, čo miestne osadenstvo v domoch zvykne robiť.
Hľadala, hľadala niečo v bordely.
Svojimi zvráskavenými rukami prehadzoval tento dávno zabudnutý človiečik čo mohol a čo dokázal zdvihnúť.
Tu sa chvíľu hrabal v batohu, prehazdovaľ v nom byliny z jednej kapsy do druhej, aby ho vzapätí na to šmaril do rohu miestnosti.
Tam sa vrhol prehadzovať oblečenie v starej truhle.
Zrazu jeho oči pod oknom zbadali niečo neprehliadnuteľné. Rukami sa teraz pustil do väčšieho sústa.
Sudu, do ktorého sa kvôli oknu nedalo dobre nazrieť.
Ľavú ruku čiastočne pichol medzi stenu a jeho aktuálneho súpera, pravou rukou chopil vrch a skúsil ho nahnúť smerom k sebe.
Podarilo sa, súd sa pohol a do novovytvoreného priestoru vtesnal svoju nachystanú paprču.
Zatlačil a sud sa mu podarilo odslobodiť.
Okrem sudu však oslobodil aj čosi iné.
Malý plechový štítok sa odlupol a zaryl sa do kopy prachu.


Zohol sa, zastenal a štítok uchopil prstami.
Pretrel ho iným prachom, teda vlastne svojou róbou.
Zažmúril sa a nahlas prečítal písmo zdobiace pliešok.
„Zhotovené v dieľni majstra remeselníka, Symóra.“
„Šiesty rok, nového milénia.“
„Hah“ uškrnul sa a zároveň v nose pocítil mierne brnknutie, nepatrne mu stislo hrdlo.
Úškrn vystriedal povzdych a jemné pokrútenie hlavou.
„Som starýý“ precedil cez zuby a prach, ktorý sa hneď pridal k jeho poslednému dychu, sa vybral na cestu do nekonečna.