Kódex

Kodex:

– Dodržovat pravidla Dark Paradise.

– Dodržovat nařízení vydané guildmasterem.

– Pomáhat ostatním členům guildy.

– Respektujeme jeden druhého.

– Vždy dělat dobré jméno guildě a jejím členům.

– Ve hře nepoužíváme sprostá slova.

Práva a povinnosti:

– Guildmaster je v guildě nejvyšší autoritou.

– Všichni členové a adepti guildy se drží kodexu.

– Všichni hrající členové mají povinnost logovat mapu.

– Mapa guildy slouží pouze pro členy guildy. Výjimku tvoří žadatelé a uznaní přátelé guildy.

– Všichni členove mají povinnost měsíčně hradit guildovné v hodnotě – 25K.

– Mít vždy nachystaný equip na dung (bandy, lektvary, zbraně, klamáky…).

Výpravy:

– Na začátku výpravy se vždy určí looter, který bude řádně plnit svůj úkol.

– Na místo odchodu se chodí s předstihem, nikoliv však pozdě.

– Je přísně zakázáno oznamovat jakýmkoliv neguildovním hráčům podrobnosti o výpravě.

– Bezdôvodné meškanie nie je tolerované, 5 minutové meškanie znamená príspevok guilde 50k.

Dělení lootu:

– Dělení lootu řídí pořadatel výpravy. Určí, zda se bude házet kostkami a nebo dražit.

– Socha, části na sochu a klíče propadají guildě. Hráči, účastnící se výpravy, mají nárok na finanční kompenzaci ve výši podílu z hodnoty věci. Pri vyplácaní hráčov pri soche platí pravidlo, 5 hráčov, každému guilda dá 150k. 6 a viac hráčov, guilda každému hráčovi vyplatí 100k.

– Každý draží pouze věci, které využije.

– Vydražené veci sa nedražia za účelom ďaľšieho predaja na výveške, trhu. Čo nepotrebuješ, to nepotrebuješ.

– Peníze se rozdělí mezi účastníky výpravy, a guilda je počítána jako jeden člen výpravy.