Organizacne zmeny, kopec novych adeptov + PF 2020

Rada guildy je opätovne funkčná! Zariadili sme to, tak ako sa v spravnej spoločnosti patrí, demokratickým hlasovaním.
Novú radu guildy tvoria títo borci: Kubanec, Nazo, Pato, CoolPix, Sklb.
Zvolený bol aj nový adeptmaster, gratulujeme Dukemu.

Okrem toho pribudlo do guildy kopec ľudí!

Prijali sme za adeptov starý Sign – Deceitusa, Katu a Eru.
Partiu Syfonecek, Zmar, Dwayne, Kelianka, Jack a po svojej osi prišli Wynn, Daconer, Snapchip a teraz naposledy Kamikadze a Nyloth.
Všetkým želáme rýchle začlenenie do kolektívu, pevné nervy a veľa srandy.

Mimo toto všetko sme samozrejme pravidelne dungovali. Veľa krát sme pokorili Rieky, Veštiarne, Ankhy a Fanatiky.
Za zmienku tiež stojí predvianočný výlah v despe na CC v poslednej miestnosti, mrzí nás to, aj GM. (viac v galérii)

Všeko dobré do nového roku praje Guilda Reborn.

Sklb